Goed om weten

 • Leerplichtige kleuters moeten afwezigheden wettigen. Zie schoolreglement.
 • De kleuters die met de fiets naar school komen, stappen af aan de schoolpoort.
 • De school is niet verantwoordelijk voor het verdwijnen van fietsen.
 • De kleuters gaan regelmatig op de speeltuin in de school tijdens de schooluren en onder de begeleiding van hun juf.
 • De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele ongevallen indien zij na de schooluren met hun kinderen de speeltuin betreden.
 • Als begeleider van uw kind blijft u achter de kleine poort (in Hof ter Zande) of de grote zwarte poort (de Regenboog) staan.
 • Zorg dat uw kleuter steeds een zakdoekje bij heeft (u kan eveneens een doosje papieren zakdoeken geven aan de juf van uw kleuter).
 • Teken steeds het materiaal dat uw kleuter bij heeft o.a. potjes, tassen, jassen (graag met een lus), mutsjes, sjaals, handschoenen,…
 • Kijk regelmatig de haren van uw kind na (in verband met hoofdluisjes).
 • Laat uw kleuter thuis naar het toilet gaan alvorens u naar school vertrekt.
 • Verlaat na het muziekje of bel onmiddellijk de speelplaats en ga op dat ogenblik niet in de klassen of gangen.
 • Honden zijn om hygiënische redenen niet toegelaten op de speelplaats, ook niet op de arm of in mandjes.
 • Jaarabonnementen voor drank en/of middagtoezicht worden vrijblijvend aangeboden. Ze kunnen enkel betaald worden na ontvangst van de factuur.
 • Kijk regelmatig naar het sandwichbordje aan de ingang van de school. Mededelingen worden daar nog eens extra uitgehangen.
 • Wil u ons a.u.b. melden als u kind ernstige gezondheidsproblemen heeft.
 • Medicamenten worden enkel toegediend met een doktersattest.
 • Geen chocoladekoekjes, fruitsla, platte kaasjes of iets dergelijks, dat met een vorkje of lepeltjes moet gegeten worden, meegeven voor de speeltijden.
 • Als uw kind problemen heeft omwille van omstandigheden thuis, verwittig de klasjuf. Zo kan zij uw kindje beter opvangen.
 • Regelmatig zal er brandoefening gehouden worden in de school.
 • Op school worden gevonden voorwerpen bewaard.
  De laatste schooldag van de maand zullen ze uitgestald worden onder het afdak op de bank of in de zaal.

Vrijaf

 • Vrijdag 1 september: begin van het schooljaar

 

 • Maandag 18 september: pedagogische studiedag - geen school

 

 • Vrijdag 6 oktober: facultatieve verlofdag

 

 • Zaterdag 28 oktober tot en met zondag 5 november: herfstvakantie

 

 • Woensdag 29 november: pedagogische studiedag - geen school

 

 • Zaterdag 23 december tot en met zondag 7 januari: Kerstvakantie

 

 • Zaterdag 10 februari tot en met zondag 18 februari: krokusvakantie


Vrijaf

 • Vrijdag 11 maart: vrije dag

 

 • Zaterdag 30 maart tot en met zondag 14 april: Paasvakantie

 

 • Woensdag 1 mei: pedagogische studiedag - geen school

 

 • Donderdag 9 mei tot vrijdag 10 mei: O.L.H. Hemelvaart vrije dag

 

 • Maandag 20 mei: Pinkstermaandag - geen school

 

 • Maandag 1 juli: start grote vakantie

 

Verloop van een schooldag

Organisatie van de schooldag

De kleuters komen tijdig naar school.

Te laat komen hindert de activiteiten!

Afscheid nemen aan de poortDe kleuterleidsters met toezicht zullen u helpen indien uw kindje moeilijk afscheid kan nemen. De enkele stapjes tot bij de leidsters zijn een eerste stap naar zelfstandigheid. Zo kunnen de kleuterleidsters hun toezicht efficiënt uitoefenen en de speelplaats goed overzien. Moedig uw kind aan als hij/zij het goed doet.

alt
In Hof Ter Zande worden de kleuters vanaf 08:15 uur tot aan de klas gebracht. De juffen wachten de kleuters op aan de gangdeur. Indien je vroeger bent, kan je je kleuter vanaf 08:00 naar de zaal brengen.
alt

In De Regenboog worden de kleuters vanaf 08:15 uur tot aan de klas gebracht. De juffen wachten de kleuters op aan de gangdeur. Indien je vroeger bent, kan je je kleuter vanaf 08:00 naar de zaal brengen.

 Betalende vooropvang vanaf 07:00 tot 08:00 uur.

 Er zijn geen honden toegelaten op de speelplaats.

alt

alt08:30 start schooldag

alt

alt08:40 kringmoment

Elke dag begint met een onthaalmoment waarbij de kleuters gezellig bij elkaar in de kring zitten. De juf luistert naar alle grote en kleine belevenissen waarover de kleuters hun verhaal kwijt willen. Het gezellig samenzijn en het vertelmoment in de kring verkleint de afstand tussen hun thuiswereld en de kleuterklas

alt

altalt10:10 speeltijd
drankje en koekje

Snoep willen wij zoveel mogelijk weren uit de school. Drank wordt bedeeld voor of na de speeltijd in de klas. Dit is afhankelijk van de vestigingsplaats.

alt

alt alt10:25 klasactiviteiten

Er volgen weer een reeks activiteiten zoals schilderen, poppenkast, enz… Alle ontwikkelingsdomeinen komen aan bod.

 

alt

altalt 12:05 einde voormiddag

De kleuters gaan naar huis of eten hun boterhammetjes op in de klas of refter. De kleutertjes die over de middag in school blijven, spelen na het eten buiten.

alt

altalt13:30 klasactiviteiten

We starten de namiddag met vrij spel in de verschillende hoeken

alt

15:10 einde schooldagalt

 

title

In Hof ter Zande gaan de ouders hun kindje afhalen aan de gangdeur. Zo kan u dagelijks contact hebben met de juf van uw kindje. Ze geven een handje aan de juf en gaan dan mee met mama of papa.


title

In De Regenboog worden de kleinste kleuters afgehaald aan de gangdeur. De oudere kleuters wachten in de turnzaal, klas of polyvalente zaal totdat ze worden opgehaald door iemand van de ouders.

 

 

 

Inschrijvingen

Capaciteit schooljaar 2024-2025

Kleuterschool Sint-Agnes voorziet voor schooljaar 2024-2025 volgende capaciteit:

Vestiging Hof Ter Zande    instapklas:  62 kleuters
  1ste kleuterklas:  62 kleuters
  2de kleuterklas:  62 kleuters
  3de kleuterklas:  62 kleuters
Vestiging De Regenboog    instapklas:  75 Kleuters
  1ste kleuterklas:  75 kleuters
  2de kleuterklas:  75 kleuters
  3de kleuterklas:  75 kleuters

School bezoeken

Zou je graag eerst onze school eens bezoeken? Dat kan! Op maandag 4 maart 2024 om 14u of dinsdag 5 maart 2024 om 18u.

Eerst aanmelden, dan inschrijven

Om wachtrijen aan de schoolpoorten te vermijden wordt in Antwerpen gewerkt met een centraal aanmeldingsregister.

Wilt u uw kind inschrijven in onze school dan meldt u uw kind eerst aan. Het aanmelden gebeurt via https://meldjeaanbasis.antwerpen.be/. Het is verstandig om meer dan 1 voorkeurschool op te geven.

Na de aanmeldingsperiode ontvangt u een brief en/of e-mail waarin staat in welke school u uw kind kan gaan inschrijven. De inschrijving is pas definitief als u in de school het inschrijvingsregister ondertekend heeft.

Wanneer aanmelden?

 • Kinderen met een broer of zus in onze school of kinderen van personeelsleden:
  van 17 januari 2024 (9.30u) tot en met 2 februari 2024 (17u).

 • Alle kinderen die geen broer of zus hebben op school of geen ouder die op de school werkt:
  van 27 februari 2024 (9.30u) tot en met 19 maart 2024 (17u).

Wanneer inschrijven?

U ontvangt een brief en/of e-mail waarin staat in welke voorkeurschool u uw kind kan gaan inschrijven.

 • Inschrijvingen van broers/zussen en kinderen van personeel:
  van 27 februari 2024 tot en met 19 maart 2024 en van 22 april 2024 tot en met 13 mei 2024.

 • Reguliere inschrijvingen:
  van 22 april 2024 tot en met 13 mei 2024.

 • Start vrije inschrijvingen:
  van 23 mei 2024 vanaf 9 uur.

Bij inschrijving mee te brengen:

 • Identiteitskaart of SIS-kaart

Met al uw vragen kunt u terecht bij de helpdesk:

De helpdesk helpt u graag verder van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur.
Telefoon: 0800 62 185 (gratis nummer)
e-mail:
website: https://

Bereikbaarheid

 

Kom je te voet of met de fiets naar school, zorg dan dat je goed zichtbaar bent in het verkeer.
Draag bij voorkeur fluoriscerende bandjes of een fluo jasje.
Steek over op de voorziene zebrapaden!

Is je fiets in orde?
Een helm kan je leven redden!
Gebruik een goed fietsslot.
Je kan je fiets bergen in de overdekte fietsstallingen op school.

Door z'n centrale ligging is de school vlot bereikbaar met de tram en de bus.

 • TRAM 2     Hoboken - Antwerpen Linkeroever
 • TRAM 4     Hoboken - Antwerpen
 • BUS 1     Antwerpen - Hoboken - Hemiksem 
 • BUS 13     Antwerpen - Hoboken
 • BUS 33     Hoboken - Merksem
 • BUS 38     Merksem - Hoboken - Hemiksem
 • BUS 140     Hoboken - Mortsel - Wijnegem
 • BUS 298     Boom - Niel - Hemiksem - Berchem

Dienstregeling De Lijn