• Leerplichtige kleuters moeten afwezigheden wettigen. Zie schoolreglement.
 • De kleuters die met de fiets naar school komen, stappen af aan de schoolpoort.
 • De school is niet verantwoordelijk voor het verdwijnen van fietsen.
 • De kleuters gaan regelmatig op de speeltuin in de school tijdens de schooluren en onder de begeleiding van hun juf.
 • De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele ongevallen indien zij na de schooluren met hun kinderen de speeltuin betreden.
 • Als begeleider van uw kind blijft u achter de kleine poort (in Hof ter Zande) of de grote zwarte poort (de Regenboog) staan.
 • Zorg dat uw kleuter steeds een zakdoekje bij heeft (u kan eveneens een doosje papieren zakdoeken geven aan de juf van uw kleuter).
 • Teken steeds het materiaal dat uw kleuter bij heeft o.a. potjes, tassen, jassen (graag met een lus), mutsjes, sjaals, handschoenen,…
 • Kijk regelmatig de haren van uw kind na (in verband met hoofdluisjes).
 • Laat uw kleuter thuis naar het toilet gaan alvorens u naar school vertrekt.
 • Verlaat na het muziekje of bel onmiddellijk de speelplaats en ga op dat ogenblik niet in de klassen of gangen.
 • Honden zijn om hygiënische redenen niet toegelaten op de speelplaats, ook niet op de arm of in mandjes.
 • Jaarabonnementen voor drank en/of middagtoezicht worden vrijblijvend aangeboden. Ze kunnen enkel betaald worden na ontvangst van de factuur.
 • Kijk regelmatig naar het sandwichbordje aan de ingang van de school. Mededelingen worden daar nog eens extra uitgehangen.
 • Wil u ons a.u.b. melden als u kind ernstige gezondheidsproblemen heeft.
 • Medicamenten worden enkel toegediend met een doktersattest.
 • Geen chocoladekoekjes, fruitsla, platte kaasjes of iets dergelijks, dat met een vorkje of lepeltjes moet gegeten worden, meegeven voor de speeltijden.
 • Als uw kind problemen heeft omwille van omstandigheden thuis, verwittig de klasjuf. Zo kan zij uw kindje beter opvangen.
 • Regelmatig zal er brandoefening gehouden worden in de school.
 • Op school worden gevonden voorwerpen bewaard.
  De laatste schooldag van de maand zullen ze uitgestald worden onder het afdak op de bank of in de zaal.